Obchodní podmínky a Řád LSŠ

Prostudujte si, prosím, pozorně Všeobecné smluvní podmínky a řád Lyžařské a snowboardové školy (dále jen „LSŠ“).

Přihlášením dítěte (dále jen „účastník“) do kurzu jeho zákonným zástupcem (dále jen „zástupce“) vzniká mezi účastníkem a LSŠ smlouva o provedení kurzu (dále jen „smlouva“), která se řídí následujícími Všeobecnými smluvními podmínkami a řádem: LSŠ.